Laman

Jumat, 21 Oktober 2011

Guritku

Pitakon
(Arista Devi)

ana pitakon saka bocah-bocah
kang padha ora sekolah
reshuffle kabinet iku panganan apa?
apa bisa dipangan kaya sega?

ana pitakon saka wong ndesa
kang padha urip saka tetanen
reshuffle kabinet iku apa?
apa bisa kanggo ngusir wereng lan ama?

ana pitakon saka sabrang
kang padha
lunga menyang manca golek pangan
reshuffle kabinet iku kanggo apa?
apa bisa kanggo ngowah kahanan?

pranyata sepira akehe pitakon
amung bisa dadi pitakon
ora bakal ngowahi lelakon
lelakone lelakon kang wus kelakon

>>>
Long Ping, 21/10/2011