Laman

Minggu, 08 April 2012

Guritku

NALIKA WENGI …
(Arista Devi)nalika wengi sepi mamring


gawang-gawang katon pasuryanmu sing bening


gumantung ana awang-awang atiku


banjur tumiba jroning kali kang wungu


kali kang banyune mili saka telaga mataku

Long Ping, 7/4/2012
23:30 Pm


Tidak ada komentar:

Posting Komentar